Jan Tomkowski

Jan Tomkowski (1954) – prozaik, eseista, historyk literatury, profesor w Instytucie Badań Literackich PAN. Autor ponad pięćdziesięciu książek, ostatnio wydał tom opowiadań Słońce Turinga (2022), w druku znajdują się: Diabeł. Spotkania w Bibliotece oraz Słoneczne gospodarstwo. Szkice o literaturze polskiej.